ארנונה, אגרות, היטלים ומסים עירוניים

המשרד מתמחה מזה שנים רבות בהצלחה רבה, בתחום הארנונה, אגרות והיטלי פיתוח. להלן פירוט תחומי מומחיות המשרד:

 

הפחתת חיובי ארנונה

חיוב הארנונה נבדק על-ידי המשרד בכללותו, תוך מתן דגש לתעריפים ושיעורי העלתם מדי שנה, סיווג הנכס לצורך קבלת תמונה לגבי זכאות להפחתת החיוב, בחינת זכאות לפטורים/הנחות הקבועים על-פי דין, אזורי חיוב, גודל השטח, סבירות החיוב וסיכוני החשיפה מול הרשות.

לאחר בדיקה מקיפה זו, ניתן יעוץ ללקוחותינו  באופן הפנייה  לרשות.

הפחתת הארנונה יכול ותהיה הן לגבי שנות מס קודמות (במידה והוטל חיוב רטרואקטיבי על הנישום), הן לגבי שנת המס הנוכחית ושנות מס עתידיות.

המשרד מייצג את לקוחותיו, בכל הערכאות המשפטיות הרלבנטיות:

  • הגשת השגה בפני מנהל הארנונה של אותה רשות.
  • הגשת ערר בפני ועדת הערר.
  • הגשת תביעות כספיות להשבת תשלומי יתר שנגבו שא כדין ע"י הרשויות וכן הגשת תביעות למתן פסקי דין הצהרתיים בענייני ארנונה לבתי המשפט השונים.
  • הגשת ערעורים מנהליים על החלטות ועדות הערר.
  • הגשת עתירות מנהליות בפני בתי משפט לעניינים מינהליים, בעילות כגון: אפלייה, חוסר סבירות בחיוב הארנונה, חוסר חוקיות חיוב רטרואקטיבי וכו'.
  • ייצוג נישומים מול הרשויות, בנוגע להליכי גביה מנהלית בהן נוקטת הרשות.

המשרד מעניק סיוע באופן מקצועי ומותאם ללקוח על-פי דרישתו וצרכיו, תוך שמירה הדוקה על אינטרסים כלכליים של הלקוחות מול הרשויות המקומיות.

למשרד ניסיון רב שנים בהפחתת חיובי הארנונה לגופים עיסקיים בינוניים וגדולים ולנישומים פרטיים.

פעילות משרדנו במשך השנים, חסכה ללקוחותינו כסף רב בגין חיובי ארנונה.

יצויין כי, גם ללקוחות אשר המשרד המליץ להם לא לפנות לרשות לגבי מתן הפחתת ארנונה בשנת מס מסויימת, ממשיך המשרד לעקוב במשך השנים אחר חיובי הארנונה במטרה למצוא אפשרות הפחתה נוספת, כאשר העניין יתאפשר מבחינה משפטית.

המשרד נעזר לצורך פעילות הפחתת הארנונה בצוות מודדים, כלכלנים כאשר משרדנו מעניק את  הליווי המשפטי הצמוד בכל שלבי הטיפול.

משרדנו מייצג  פרט ללקוחות פרטיים (תאגידים, לקוחות פרטיים), גם רשויות מקומיות בתביעות ובגבייה של ארנונה, אגרות והיטלים. כמו כן, המשרד מייעץ ומעביר הדרכות והשתלמויות לוועדות ערר בנושא ארנונה ברשויות מקומיות.

עו"ד רונן צרפתי צבר ניסיון רב שנים בתחום הארנונה ולמעשה צבר היכרות וידע מקצועי משני צידי המיתרס. מחד גיסא, ייצוג נישומים פרטיים ועיסקיים, תוך למידת צרכיהם והתמחות בהפחתת חיובי הארנונה ומאידך גיסא ייצוג רשויות מקומיות רבות, תוך הכרת דרך התנהלותן בנושא הארנונה. ניסיון זה, מהווה יתרון עצום בדרך ניהול התיקים במסגרת ועדות הערר ובתי המשפט, מתוך ראייה של הגעה להצלחה המירבית עבור הלקוח בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי, בנסיבותיו של כל תיק ותיק.

 

הפחתת היטלי פיתוח

המשרד מתמחה בהפחתת אגרות והיטלי פיתוח כגון: סלילת כבישים ומדרכות, הנחת צנרת מים, בניית קווי ביוב וניקוז שטחים-תיעול וכו', תוך השבת סכומי כסף לנישומים ששילמו ביתר לרשויות.

האגרות וההיטלים מוטלים על הנישום מכוח חוקי עזר עירוניים בכל רשות ורשות, כאשר התעריפים משתנים מרשות לרשות.

משרדנו עורך בדיקה מקיפה ומעמיקה בהתבסס על חוקי העזר הרלבנטיים וההיסטוריה החקיקתית שלהם, תוך שימת דגש על חוקיות החיוב וכן שיעור הנתונים והיחס הכמותי לפיהם מחושבת האגרה.

במסגרת הטיפול המשפטי, משרדנו בודק עבור לקוחותיו את הדרישה לתשלום היטלי הפיתוח הן בשלב בו ההיטלים הנדרשים ע"י הרשות מהווים תנאי  למתן היתר בניה, והן במסגרת חיוב יזום של הרשות, בעקבות סקר חריגות בנייה באופן רטרואקטיבי.

במהלך השנים, צבר משרדנו מידע נרחב אודות כל הרשויות המקומיות והאזוריות הפרוסות בכל רחבי הארץ, דבר התורם במידה רבה בביצוע בדיקת הזכאות והצלחתה בהפחתה משמעותית של החיובים ולעיתים בביטול הדרישות לתשלום, לרבות ביטול דרישות רטרואקטיביות והשבת כספים ששולמו ביתר עבור לקוחותינו.

 

הפחתת אגרת מים ואגרות ביוב

לאורך השנים, צבר משרדנו  נסיון רב בבדיקה וטיפול בהפחתות חיובי מים וביוב.

חיובי המים והביוב מהווים נטל כלכלי קבוע על העסקים הקטנים ובפרט העסקים הגדולים כגון: מפעלי תעשיה, בתי מלון, בתי כולבו, מרכזי קניות, בתי חולים וכד'.

חיובי המים מבוססים על חוק המים והתעריפים הינם אחידים סקטוריאלית בכל רחבי הארץ, בעוד שתעריפי אגרות הביוב נקבעים בהתאם לחקיקת עזר בכל רשות ורשות. במשך השנים, השיג משרדנו ללקוחותיו חסכון משמעותי בחיובי המים והביוב וכתוצאה מכך, נהנים לקוחותינו לאורך השנים, מתעריפים מופחתים ומהקצאות מים במחירים מוזלים.

לצורך ביצוע הבדיקה של חיובי המים והביוב מתבסס משרדנו, בין היתר, על נתוני חשבון המים, תקנות וחוקי עזר רלוונטיים ברשות הרלוונטית, ואופי שימוש במים של לקוחותיו.

 

הפחתת אגרות שילוט

לרשות המקומית ניתנה הסמכות לקיים בתחומה פיקוח על הצגת מודעות ושלטים. כמו כן, נקבע כי הרשות מוסמכת להתקין חוקי עזר שמטרתם הסדרת הצגת מודעות ושלטים בתחומה ולקבוע הוראות בדבר אגרות להצגת מודעות ושלטים.

בחוקי העזר השונים מרשות לרשות, קיימות הגדרות של "שלט" ו"מודעה", כשלצידן קבועים  תעריפים השונים.

המחלוקת בנושא אגרות שילוט מול הרשויות, נסובה בעיקרה סביב האבחנה בין שלט לפרסום (מודעה), לבין  שלט הכולל  רק את שם העסק (שלט). כמו גם, עולה השאלה בעניין מיקומו של השילוט – האם מדובר במרחב ציבורי או שמא במרחב פרטי ומהו פרק הזמן בו הוצב השלט, לצורך קביעת שיעור חיובו.

הבדיקה בעניין קביעת התעריף הנכון של אגרות השילוט, מתבצעת תוך בחינה מדוקדקת של חוקי העזר הרלבנטיים באותה רשות ובהתבסס על פסיקה עדכנית ורלוונטית של בתי-המשפט בסוגיות הנ"ל.

הגם ונראה לכאורה, בעיני התושבים, כי הסדרת נושא אגרות השילוט ברורה ולא ניתנת למיקוח, הרי שבפועל הרשויות המקומיות, אינן פועלות בדקדקנות בעצם חיוב האגרות ושיעורן. כך נמצא כי, לעיתים קרובות הוצאו על-ידן דרישות תשלום מופרזות, אם בקביעת תעריף שגוי ואם בהוצאת דרישות ללא סמכות חוקית, בהעדר  כל בסיס עובדתי ו/או משפטי.