נושא ארנונה/כתבה בעיתון ידיעות אחרונות

אילו אוכלוסיות זכאיות לפטור/הנחה בארנונה?

 pr_1