נושא ארנונה/כתבה בעיתון ידיעות חיפה

העיריה לא תוכל לגבות חובות ארנונה ישנים.

ronen280111