נושא ארנונה/תביעות ייצוגיות כתבה בעיתון ידיעות חיפה

עיריית חיפה צורפה כנתבעת בתובענה ייצוגית בעניין עידכון תעריפי הארנונה שלא על-פי הנוסחה המחייבת בחוק ההסדרים.

pic1forws