הפחתת אגרות שילוט

לרשות המקומית ניתנה הסמכות לקיים בתחומה פיקוח על הצגת מודעות ושלטים. כמו כן, נקבע כי הרשות מוסמכת להתקין חוקי עזר שמטרתם הסדרת הצגת מודעות ושלטים בתחומה ולקבוע הוראות בדבר אגרות להצגת מודעות ושלטים.
בחוק העזר נקבע מהו שלט ומהי מודעה ומה תעריף כל אחד מהם.
המחלוקת בנושא אגרות שילוט מול הרשויות נסובה בעיקרה סביב האבחנה בין שלט לפרסום (מודעה), לבין שלט הכולל רק את שם העסק (שלט). כמו גם, מיקומו של השילוט – האם מדובר במרחב ציבורי או שמא במרחב פרטי ופרק הזמן בו הוצב השלט לצורך חיובו.

הבדיקה בעניין קביעת התעריף הנכון של אגרות השילוט מתבצעת תוך בחינה מדוקדקת של חוקי העזר הרלבנטיים באותה רשות ולפסיקת בתי-המשפט בעניין.

הגם ונראה לכאורה, בעיני התושבים, כי הסדרת נושא אגרות השילוט ברורה, הרי שבפועל הרשויות לא פועלות בדקדקנות בעצם חיוב האגרות ושיעורן ולעיתים קרובות מוציאות דרישות תשלום מופרזות בלא סמכות, שאינן משקפות את המצב העובדתי והמשפטי בנושא.