הפחתת היטלי פיתוח

המשרד מתמחה בהפחתת אגרות והיטלי פיתוח כגון: סלילת כבישים ומדרכות, הנחת צנרת מים, בניית קווי ביוב וניקוז שטחים-תיעול וכו’, תוך השבת סכומי כסף לנישומים ששילמו תשלומי יתר לרשויות.

האגרות וההיטלים מוטלים על הנישום מכוח חוקי עזר עירוניים בכל רשות ורשות, כאשר התעריפים משתנים מרשות לרשות.

המשרד עורך בדיקה מקיפה ומעמיקה בהתבסס על חוקי העזר הרלבנטיים וההיסטוריה החקיקתית שלהם, תוך שימת דגש על חוקיות החיוב וכן שיעור הנתונים והיחס הכמותי לפיהם מחושבת האגרה.

המשרד בודק עבור הלקוחות את הדרישה לתשלום היטלי הפיתוח הן בשלב בו ההיטלים הנדרשים ע”י הרשות מהווים תנאי למתן היתר בניה , והן במסגרת חיוב יזום של הרשות לאחר סקר חריגות בנייה באופן רטרואקטיבי.

במהלך השנים צבר עו”ד צרפתי מידע נרחב על כל הרשויות המקומיות והאזוריות הפרוסות בכל רחבי הארץ, דבר התורם במידה רבה בביצוע בדיקת הזכאות והצלחתה בהפחתה משמעותית של החיובים ולעיתים בביטול הדרישות לתשלום והשבת כספים ששולמו ביתר.