הפחתת חיובי ארנונה

חיוב הארנונה נבדק בכללותו, תוך מתן דגש לתעריפים ושיעורי העלתם מדי שנה, סיווג הנכס לצורך קבלת תמונה לגבי זכאות להפחתת החיוב, בחינת זכאות לפטורים/הנחות הקבועים על-פי דין, אזורי חיוב, גודל השטח, סבירות החיוב וסיכוני החשיפה מול הרשות.

לאחר בדיקה מקיפה זו, ניתן יעוץ ללקוחות באופן הפנייה לרשות.

הפחתת הארנונה יכולה להיות הן לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנת המס הנוכחית ושנות מס עתידיות.

המשרד מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות הרלבנטיות: הגשת השגה בפני מנהל הארנונה, הגשת ערר בפני ועדת הערר והגשת תביעות, ערעורים מנהליים ועתירות מנהליות בפני בתי משפט לעניינים מינהליים. כמו כן, מייצג המשרד את הלקוחות מול הרשויות בנוגע להליכי גביה מנהלית בהן נוקטת הרשות.

המשרד מעניק סיוע מקצועי, על-פי צרכי הלקוח ודרישותיו, כל זאת תוך הקפדה על שמירת האינטרסים הכלכליים של הלקוח מול הרשויות המקומיות.

למשרד ניסיון רב שנים בהפחתת חיובי הארנונה לגופים עסקיים גדולים ולנישומים פרטיים.

פעילות המשרד חסכה ללקוחותיה כסף רב בגין חיובי ארנונה.

גם ללקוחות אשר המשרד המליץ לא לפנות לרשות לגבי מתן הפחתת ארנונה, ממשיך המשרד לעקוב במשך השנים אחר חיובי הארנונה במטרה למצוא אפשרות הפחתה נוספת.

המשרד נעזר לצורך פעילות הפחתת הארנונה בצוות מודדים, כלכלנים. וזאת בנוסף לליווי המשפטי הצמוד שמעניק המשרד.