מים ואגרות ביוב

לאורך השנים צבר עו”ד צרפתי נסיון רב בבדיקה וטיפול בהפחתות חיובי מים וביוב.

חיובי המים והביוב מהווים נטל כלכלי קבוע הן על עסקים קטנים ובפרט על עסקים גדולים כגון: מפעלי תעשיה, בתי מלון, בתי כולבו, מרכזי קניות, בתי חולים וכל גוף גדול אחר.

חיובי המים מבוססים על חוק המים והתעריפים הינם אחידים סקטוריאלית בכל רחבי הארץ, בעוד שתעריפי אגרות הביוב נקבעים בהתאם לחקיקת עזר בכל רשות ורשות. במשך השנים השיג עו”ד צרפתי ללקוחותיו חסכון משמעותי בחיובי המים והביוב וכתוצאה מכך נהנים לקוחותיו לאורך השנים מתעריפים מופחתים ומהקצאות מים במחירים מוזלים.

לצורך ביצוע הבדיקה מתבסס עו”ד צרפתי על נתוני חשבון המים, תקנות וחוקי עזר, ואופי שימוש במים של לקוחותיו.