פרסומים ופסקי-דין

משרדנו ייצג את הנתבעים בתביעה כספית שהגישה כנגדם מועצה מזכרת בתיה בגין חוב ארנונה וחובות עירוניים נוספים - בית המשפט קיבל טענות הנתבעים, בין היתר, טענה להתיישנות החוב וכן הטענה כי הנתבעים הצליחו לסתור את טענת המועצה לתקינות מנהלית.
משרדנו הגיש עתירה מנהלית נגד עיריית טבריה במסגרתה נטען כי יש להורות על ביטול חובות ארנונה, מים וביוב - בית המשפט קיבל את העתירה במלואה, תוך שמתח ביקורת מקיפה אודות התנהלות העירייה וחברת עמידר, כאשר מצא אף לחייב את העירייה בהוצאות.
משרדנו ייצג את הנתבעת בתביעה כספית שהוגשה כנגדה על-ידי עיריית הרצליה בגין חוב מים וביוב - בית המשפט קיבל טענותינו בכל הקשור לביטול רכיב אגרת הביוב והיטל צריכה עודפת.
אי הגשת תשובה להשגה ע"י מנהל הארנונה על-פי המועדים הקבועים בחוק, מובילה להפעלת הסנקציה הקבוע בחוק שעניינה קבלת ההשגה שהוגשה ע"י הנישום, ללא דיון ענייני בה. עמ"נ 36468-10-12 חיים קליין ובניו
אילו אוכלוסיות זכאיות לפטור/הנחה בארנונה?    
עיריית חיפה צורפה כנתבעת בתובענה ייצוגית בעניין עידכון תעריפי הארנונה שלא על-פי הנוסחה המחייבת בחוק ההסדרים.
בית המשפט חייב את מ.מ. קרית טבעון לפנות לשר הפנים לצורך שינוי התעריף החל על מכון הכושר אבנר בקרית טבעון. עת"מ 5969-04-09 מכון הכושר אבנר בע"מ נ' מ.מ. קרית טבעון.
ערעור מנהלי 236/08 מכון הכושר אבנר, באמצעות משרדנו, נגד מ.מ. קרית טבעון. בהסכם פשרה התקבלו טענות מכון הכושר, הופחתה דרישת חיוב לתשלום הפרשים בגין שנים עברו מ- 500,000 ₪   ל- 60,000
העיריה לא תוכל לגבות חובות ארנונה ישנים.
בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל עתירה מנהלית שהגיש משרדנו כנגד עירית חיפה, תוך שקבע כי על העיריה להשיב  לעותר את סכומי הכסף שעוקלו לו, תוך שמתח ביקורת חריפה על התנהלות
רע"א 7450/14 פלוני נ' חברת מעדני כרמל ואח'( 23/12/2014) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור שהגיש משרדנו, על החלטת בית המשפט המחוזי, שעניינו קביעת עירבון לצורך דיון בערעור. בית המשפט קבע
ת.א. 56123-10-12 יהושע חובל נ' עירית קרית ביאליק  (2/8/2015) משרדנו הגיש תביעה להשבת תשלומי ארנונה שנגבו מנכה צה"ל שלא כדין, לאחר שהעיריה סירבה להעניק לו משך שנים את ההנחה הקבועה
עת"מ 19367-04-13 מסאס ואח' נ' מ.מ. קרית טבעון (4/6/2013) בשנת 2007 הוקם מכון הכושר “ספורטארט”. למנהלי מכון הכושר הובטח כי הסיווג שיחול עליהם יהיה זהה לזה שחל על מכון הכושר
מתי ניתן לקבל פטור מארנונה בנכס הרוס ? עו"ד צרפתי מפרט בכתבה התנאים לקבלת פטור מארנונה על-פי סעיף 330 לפק' העיריות (נוסח חדש) וכן השלכות תיקון מס' 131 לפק' העיריות בדבר