נושא ארנונה/כתבה בעיתון מקומי קרית טבעון

ערעור מנהלי 236/08 מכון הכושר אבנר, באמצעות משרדנו, נגד מ.מ. קרית טבעון.

בהסכם פשרה התקבלו טענות מכון הכושר, הופחתה דרישת חיוב לתשלום הפרשים בגין שנים עברו מ- 500,000 ₪   ל- 60,000 ₪  והמועצה התחייבה להקטין את תעריפי הארנונה שחלים על המכון כושר מ- 214 ₪ למ”ר לשנה ל-75 ₪ למ”ר לשנה.

tivoon2a