נושא ארנונה/כתבה בעיתון ידיעות אחרונות מיום 4/8/2012

מתי ניתן לקבל פטור מארנונה בנכס הרוס ?

עו”ד צרפתי מפרט בכתבה התנאים לקבלת פטור מארנונה על-פי סעיף 330 לפק’ העיריות (נוסח חדש) וכן השלכות תיקון מס’ 131 לפק’ העיריות בדבר הגבלת הפטור לנכס הרוס/ניזוק בהתאם לסעיף הנ”ל. תחולת התיקון מיום 1/1/2013 .

לקריאה לחצו כאן