משפט מנהלי

ניהול הליכים משפטיים כנגד רשויות המדינה, לרבות עיריות ורשויות מקומיות בפני בתי משפט אזרחיים ובית המשפט העליון. בין היתר, ייצוג בהגשת צווי מניעה ו/או צווי עשה והוצאת פסקי דין הצהרתיים.