שירותי עו”ד נוטריון

עו”ד רונן צרפתי הינו בעל רשיון נוטריון החל משנת 2012.

יצויין כי עו”ד, המבקש לקבל רשיון כנוטריון נדרש, בין היתר, פרט לוותק בעריכת דין, לעבור הסמכה ולהוכיח כי לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון, ו/או כי לא הושעה מלשכת עורכי הדין בנסיבות שיכולות לפגוע באמון שיינתן בו.

משהוכיח עו”ד כי ניתן בו האמון, על-פי חוק הנוטריונים, תשל”ו- 1976, הרי שמוסמך מתוקף קבלת רשיון נוטריון, לבצע את הפעולות הייחודיות לנוטריון כגון:

 1. לאמת חתימה על מסמך;
 2. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 3. לאשר נכונותו של העתק מסמך;
 4. לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 6. לאשר שאדם פלוני חי;
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר;
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או

מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

 1. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 2. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

 

משרדנו ישמח להעניק את השירותים הרבים והמגוונים המיוחדים לעו”ד נוטריון,  ע”י עו”ד רונן צרפתי.