תובענות ייצוגיות

משרדנו מתמחה מזה שנים בתחום תביעות ייצוגיות.

לעו”ד רונן צרפתי, ניסיון עשיר בתחום תביעות ייצוגיות, הן בייצוג משפטי של תובעים והן בייצוג של נתבעים בהליכי תובענה ייצוגית בבתי המשפט, לרבות בבית המשפט העליון.

למשרדנו, ניסיון מוכח כבא-כח תובעים כנגד רשויות המדינה, רשויות מוניציפליות ותאגידים בתחומים שונים, שנתבעו בתביעות ייצוגיות בתחומים כגון: תביעות ייצוגיות צרכניות, תביעות ייצוגיות  בתחום רשויות מקומיות ועוד.

תביעה ייצוגית צרכנית, הינה תביעה של אדם/פרט יחיד, אשר קיימת לו עילת תביעה אישית כנגד עוסק על-פי הגדרתו בחוק, כגון: חברות גדולות במשק, רשתות שיווק, רשויות המדינה וכד’, אשר גרם לו בפעולתו נזק כספי/הפסד.

מקום ומדובר בנזק כספי בשיעור פעוט, שאיננו מצדיק עקב הסכום, נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותו עוסק בבית המשפט, רשאי אותו אדם להגיש את התביעה האישית שלו בגין נזקו האישי, ביחד עם בקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. במידה ובית המשפט יאשר הבקשה, אזי יוכל האדם הבודד לייצג את כל הציבור (חברי הקבוצה) שנפגע כמוהו ע”י אותו עוסק. במידה ויזכה התובע הבודד בתביעה, הרי שבנוסף לסכום התביעה האישית שלו, יהיה זכאי לגמול מיוחד- גמול תובע, עבור פעולתו ומאמציו כמי שייצג את כל חברי הקבוצה. גמול תובע במקרה שכזה עשוי להסתכם בסכומי כסף משמעותיים, בהתאם להיקף סכום התביעה, מורכבותה וכו’.

משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו והגולשים באתר, פורום שבא ליתן מענה ראשוני לשאלות שונות בתחום.