בתים משותפים

ייצוג נציגויות בתים משותפים/בעלי דירות  בסכסוכי שכנים בפני המפקחת על רישום מקרקעין.

יעוץ  בנושא ניהול בית-משותף, עריכה ורישום של תקנון בית-משותף.