דיני עבודה

תחום דיני העבודה הינו תחום מתפתח בראייה של חוק חופש העיסוק  וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אי לכך, אנו עדים לפסיקות של בתי הדין לעבודה בעניינים שונים במסגרת יחסי העבודה בין העובד למעסיק.

לאור התפתחות הפסיקה וחקיקת חוקים חדשים רבים בתחום דיני העבודה,  קיימת דרישה כי עו”ד בדיני עבודה יתמחה בתחום, כך שיהיה בקיא בתחום דיני העבודה על כלל החוקים הסוציאליים, פסיקות בית הדין הארצי לעבודה וצווי ההרחבה השונים החלים על עובדים על-פי תחומי עיסוקם.

משרדנו, עוסק בתחום דיני העבודה מזה שנים רבות ומייצג בהצלחה יתרה הן עובדים והן מעסיקים, בסוגיות סוציאליות שונות ומורכבות הן בבתי הדין האזוריים ובביה”ד הארצי לעבודה והן בפני גורמים ממשלתיים וציבוריים, לרבות בתי הדין למשמעת וברשויות הציבוריות.

בין נושאי הייצוג המשפטי שמעניק משרדנו, ניתן למנות בין היתר, את הנושאים הבאים:

ייעוץ מקדים  לפני חתימה על חוזה עבודה, תוך עמידה על מלוא זכויות העובד על-פי כלל החוקים הסוציאליים.

הכנת חוזה עבודה, ייעוץ וייצוג עובדים בהליך שימוע לפני פיטורים, הכנת הסכמי סודיות ומניעת תחרות.

הגשת תביעות כספיות לשכר עבודה, החזרי נסיעות, פיצויים, דמי הבראה, הלנת שכר, הגשת צווי מניעה בעניין החזרה לעבודה, שיוויון הזדמנויות בעבודה, שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אפליה מחמת גיל ומין, זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק חברה ועוד.

כמו גם, ניתן על-ידנו ייעוץ וייצוג משפטי בכל הקשור לעבודת נשים: הריון, לידה, טיפולי פוריות, הכרת ידוע(ה) בציבור והטרדה מינית במקום העבודה.

הכנת חוות דעת משפטיות בתחומים שונים, העברת השתלמויות לבעלי עסקים בנושא בטיחות בעבודה, העסקת עובדים זרים, שכר מינימום, תנאי העסקה עובדי כח אדם ועוד.

כעו”ד בדיני עבודה, משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לעובד העומד בפני פיטורים ממקום עבודה, בהכנה לקראת שימוע לפני פיטורים וכד’. כמו כן, בכל שלבי משלב העבודה, בו נדרש ייעוץ משפטי לעובד, בין היתר, מקום וישנו שינוי בתנאי העסקה שכרוך בהיקף משרה, שכר עבודה, תנאי עבודה וכד’.

נקודת המוצא במערכת היחסים בין עובד למעביד, כי קיים בסיס חוזי  בין הצדדים, שעליו קיימת מערכת חוקים מסועפת הבאה להסדיר את זכויות העובד, כבר משלב חתימת חוזה העבודה, דרך כל תקופת העסקתו וכלה עם סיום תקופת עבודתו.

לאור המומחיות הרבה שצבר משרדנו בתחום דיני העבודה, עורכי הדין במשרדנו מעבירים השתלמויות שונות לחשבי שכר, מעסיקים ומנהלי חשבונות.

לצד ייצוג עובדים, משרדנו מייצג על בסיס מזדמן ועל בסיס קבוע (ריטיינר) חברות ועסקים  בתחומים שונים.