שאלות בנושא אפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס לרכוש

שאלה:

“אנחנו משפחה בת 10 נפשות. אבי ניהל את משק הבית בזמן חייו ולאחר מותו אימי אינה מסוגלת לנהל את חשבון הבנק ומבקשת את עזרת הילדים. האם הדרך הנכונה היא מינוי אפוטרופוס ומה המשמעות של המונח? או אולי יש דרך אחרת אפשרית?

תודה מראש, מרים.”

תשובה:

מרים שלום,

ראשית, מינוי אפוטרופוס קיים לשני נושאים: הראשון לנושא גוף של אדם כאשר הכוונה היא קבלת החלטות עבורו בכל הקשור לקבלת טיפול רפואי / עריכת ניתוחים וכד’; השני, אפוטרופוס לרכוש – שעניינו ניהול כספיו ורכושו של אדם שאינו מסוגל מבחינה קוגניטיבית / רפואית לנהל את כספיו בעצמו.

מהשאלה, לא ברור מה מצבה הקוגניטיבי של אמך ומשכך אינני יכול ליתן מענה חד-משמעי בעניין הצורך שלה במינוי אפוטרופוס לרכוש. מכל מקום קיימים מנגנונים פחות דרסטיים בשלילת חירותו של אדם היכולים להוות עזרה כגון תומך החלטה וכד’.

על כן, אני סבור כי עליך לקבל ייעוץ משפטי מעו”ד המתמחה בתחום, אשר מצד אחד ייתן מענה לקושי בהתנהלות הכלכלית של האם ומצד שני לא ימנע מאמך את יכולתה לבחור כיצד לנהל את רכושה, ככל והיא כשירה לעשות כן.

בברכה,
רונן צרפתי, עו”ד.

—————————————————————————————————————————————————

זכויות/חובות האפוטרופוס

שאלה:

“שלום רב, האם משום ואחד מבני המשפחה מתמנה כאפוטרופוס, הדבר אומר כי הוא חייב בכל החובות של החסוי? ושאלה נוספת, האם בהיותו אפוטרופוס הוא למעשה היורש החוקי של אותו חסוי?

חיים.”

תשובה:

חיים שלום,

ראשית, אין במינוי אדם ו/או עמותה כאפוטרופוס על רכושו של אדם, כדי לחייבה בחובות.
שנית, אין במינוי אדם כאפוטרופוס כדי לקבוע כי הנו היורש החוקי של אותו חסוי שמונה לו אפוטרופוס.

קביעת פלוני יורש של אלמוני נסמכת על צוואה ככל ונרשמה ע”י המצווה. במידה ואין צוואה, אזי הדבר נבחן על פי הוראות חוק הירושה, המתווה את הדרך לחלוקת הירושה.

בברכה,
רונן צרפתי, עו”ד.

—————————————————————————————————————————————————

שאלה:

“אימי כבת 80, סיעודית והרופא קבע כי מתחיל אצלה תהליך של דמנציה. ברשותה כרטיס אשראי ופנקסי שיקים ואני חוששת מאוד כי אנשים זרים ינצלו את מצבה. מה עליי לעשות?

בתודה מראש, חדוה.”

תשובה:

חדוה שלום,

התיאור שלך הנו חלקי. משכך, יש צורך לקבל נתונים מלאים אודות מצבה הרפואי והקוגניטיבי של אמך. על פניו, נראה כי יש מקום לשקול למנות לה אפוטרופוס על רכושה. החשש שמא אמך תנוצל ע”י זרים בשל מצבה הקוגניטיבי, מחייב הגנה עליה. לדוגמה – הגנה שמא תחתום על הסכמים מבלי להבינם.

בכפוף לאמור לעיל, יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה למינוי אפוטרופוס תוך צירוף תעודת רופא אודות מצבה הרפואי והקוגניטיבי של אמך. לבקשה יש לצרף גם עמדת יתר בני המשפחה המצומצמת (בעל/ילדים).

בברכה,
רונן צרפתי, עו”ד.

—————————————————————————————————————————————————