מקרקעין ותיכנון ובניה

ייצוג לקוחות בעסקאות מקרקעין על שלביהן: מכירה, רכישה, השכרה ובנייה.

הייצוג כולל בדיקת הזכויות של הנכס, בדיקת עיקולים, משכנתאות, שעבודים, צווי הריסה וכדומה עד להשלמת העיסקה במלואה ורישום הזכויות במרשם הרלוונטי.

משרדנו מייצג לקוחות פרטיים, יזמים וקבלנים, מתן ייצוג בעסקאות קומבינציה, ייצוג ועדי בתים משותפים בעסקאות תמ”א 38, בינוי-פינוי וליווי פרוייקטים מורכבים בארץ ובחו”ל.

בתחום התיכנון והבניה אנו מעניקים ללקוחותינו ייצוג מול מוסדות תכנון ובניה שונים. בין היתר, בנושא רישוי עסקים, הגשת התנגדויות של אדם פרטי או קבוצה לתוכניות מתאר מקומיות ומחוזיות, מול הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ובנייה.